דף הבית

חדש באתר

  • זוגות של מגדלים

    היישומון מיועד ללימוד בכיתות ה-ו, והוא מאפשר להגריל משימות אומדן בשברים פשוטים או באחוזים. בכל משימה יופיעו 6 מגדלים שיש לחלק אותם לשלושה זוגות בהתאם לשלושת השברים/אחוזים הרשומים במשימה.

    ליישומון
  • בעיות מילוליות - חילוק להכלה

    היישומון מיועד לכיתות ג-ד, ובאמצעותו אפשר להסתכל באופן חזותי ונוח על בעיות מילוליות חד שלביות ועל בעיות מילוליות דו שלביות שבמרכזן נושא "החילוק להכלה".

    ליישומון