דף הבית

חדש באתר

  • גובה במקבילית

    היישומון מיועד לתלמידי כיתות ה-ו, והוא מאפשר ללמד בצורה נוחה, חזותית ודינמית את נושא הגובה במקבילית.

    ליישומון
  • בניית מצולעים ממשולשים

    היישומון מיועד לתלמידי כיתות ד-ו, והוא מאפשר להרכיב מצולעים ממשולשים חופפים, למשל אילו מצולעים אפשר לקבל מהצמדה של שלושה משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים חופפים? כמה מצולעים שונים כאלה אפשר לקבל?

    ליישומון